EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Rozstrzygnięcie postępowania

2016-08-18 16:36:36, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, halach i laboratoriach oraz utrzymanie terenu wokół budynków Instytutu EMAG".

Przejdź do postępowania