EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2016-04-14 14:31:53, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę części komputerowych i oprogramowania".

Przejdź do postępowania