EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2014-07-25 13:41:33, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania".

Przejdź do postępowania