EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2015-11-10 17:24:17, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę, montaż i uruchomienie aparatury badawczej w Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej" - nr postępowania KE/01/11/15

Przejdź do postępowania