EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2015-10-27 15:11:24, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę sprzętu sejsmicznego".

Przejdź do postępowania