EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2015-05-06 12:38:27, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania".

Przejdź do postępowania