EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2014-07-21 14:21:12, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza zamiar zawarcia umowy w trybie "Zamówienie z wolnej ręki" na "Dostawę rezystora".

Przejdź do postępowania