EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/MC-01-07/22 Rozstrzygnięto

27.07.2022r. 17:10, Izabela Kańkowska

Utrzymywanie w stałej sprawności systemu elektroenergetycznego w obiektach zlokalizowanych na terenie Katowic i Chorzowa należących do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Termin składania ofert: 19.08.2022r. do godziny 14:00
Data otwarcia ofert: 19.08.2022r. o godzinie 14:30
Rodzaj zamówienia: Usługa
Dokumenty:

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy FH
Załacznik nr 2 - Formularz cenowy FH
Załacznik nr 3 - Oswiadczenie
Załacznik nr 4 - Klauzula informacyjna
Załacznik nr 5 - Istotne postanowienia
z4 do umowy SZBI-A
z4 do umowy SZBI-A
Zapytanie ofertowe FH-MC-01-07-22
Zestawienie ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

CPV:

71314100-3 - Usługi elektryczne

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2022-07-27 17:10:50 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania FH/MC-01-07/22
2022-09-06 17:37:51 Izabela Kańkowska Rozstrzygnięcie postępowania
2022-09-06 17:37:51 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Zestawienie ofert
2022-09-06 17:37:51 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty