EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/IK-074-2/22 Rozstrzygnięto

05.04.2022r. 20:23, Izabela Kańkowska

Świadczenie usług w zakresie prac badawczo - rozwojowych w charakterze członka zespołu projektowego - starszy projektant mechatronik

Termin składania ofert: 13.04.2022r. do godziny 10:00
Data otwarcia ofert: 13.04.2022r. o godzinie 10:30
Rodzaj zamówienia: Usługa
Dokumenty:

Zapytanie ofertowe projektant mechatronik (innowacyjny pojazd)
Załacznik nr 1 - OPZ
Załacznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
Załacznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
Załacznik nr 3 - Oswiadczenie
Załacznik nr 3 - Oswiadczenie
Załacznik nr 4 - wykaz osob
Załacznik nr 4 - wykaz osob
Załacznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Załacznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Załacznik nr 6 - Wzor umowy spr
Zestawienie ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zmiana wyniku - ogłoszenie o uniewaznieniu postepowania

CPV:

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
73300000-5 - Projekt i realizacja badań oraz rozwój

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2022-04-05 20:23:16 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania FH/IK-074-2/22
2022-04-05 20:23:45 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "Załacznik nr 6_Wzo?r umowy spr" na "Załacznik nr 6 - Wzor umowy spr"
2022-04-26 18:23:54 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu Zestawienie ofert
2022-04-29 16:40:39 Izabela Kańkowska Dodanie nowego dokumentu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2022-06-03 19:57:54 Izabela Kańkowska Modyfikacja treści SIWZ zmiana wyniku - ogłoszenie o uniewaz?nieniu poste?powania
2022-06-03 19:58:23 Izabela Kańkowska Poprawienie nazwy dokumentu z "zmiana wyniku - ogłoszenie o uniewaz?nieniu poste?powania" na "zmiana wyniku - ogłoszenie o uniewaznieniu postepowania"
2022-06-03 19:58:45 Izabela Kańkowska Rozstrzygnięcie postępowania